Euphrasie

L'euphraise fleurie, Euphrasia stricta, célèbre plante médicinale

Euphrasia officinalis

Synonymes :
Eyebright
Euphrasia (Wiktionary)

English

Etymology

From the genus name.

Noun

euphrasia (plural euphrasias)

  1. Any of many flowering plants of the genus Euphrasia

Synonyms

  • eyebright

Further reading

  • euphrasia on Wikipedia.Wikipedia
  • euphrasia on Wikispecies.Wikispecies
...
" Retour à l'index du glossaire