Therapist's Hand Giving Back Massage To Relaxed Young Woman In Spa

Shiatsu-massage helpt vrouwen om zich te verbinden met hun eigen psychologisch wezen. Het lichaam en de emoties zijn evenzeer verschillende uitingen van energie. Omdat shiatsu-massage de energie gemakkelijk en soepel laat stromen, worden de emoties in aanvulling op het lichaam geharmoniseerd door de behandeling.

Shiatsu-massage in de gynaecologie

Hoewel hun verschijningsvormen in de voortplantingsorganen verschijnen, zijn gynaecologische aandoeningen nauw verbonden met de hele constitutie, met name met de emoties. In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt groot belang gehecht aan het in overweging nemen van alle aspecten van een individu in de diagnose en therapie.

TCM benadrukt de rol die emoties spelen in de gynaecologische gezondheid en pathologie en zegt dat psychologische stoornissen een belangrijke ziekteoorzaak zijn in de gynaecologie. Psychologische gezondheid is dus cruciaal voor een gezonde menstruatie. Onderdrukte, onuitgesproken of overmatige gevoelens, met name irritatie en boosheid, veroorzaken onevenwichtigheden in de energie van de lever die ten grondslag liggen aan gynaecologische problemen zoals PMS, endometriose, onregelmatige menstruatie, pijnlijke menstruatie en abnormale vaginale afscheiding.

Veel vrouwen die alleenstaande moeders zijn of carrièrevrouwen nemen zowel de traditionele vrouwelijke rollen van moeder en huisvrouw op zich als de mannelijke rollen van kostwinner en zakenman. Dit betekent vaak dat men te veel probeert te doen in te weinig tijd met veel middelen, wat steevast leidt tot frustratie en boosheid.

Op energetisch niveau is frustratie een niet vloeiende of belemmerde energiestroom. De meeste vrouwen met PMS of endometriose hebben meer dan gemiddelde niveaus van psychologische stress door onopgeloste conflicten die teruggaan tot de puberteit. Deze psychologische stress mag dan al eerder zijn opgetreden en is nu voorbij, maar ze galmt nog steeds door het leven van de vrouw als een gevestigde psychologische en emotionele kracht in haar identiteit en haar leven is nog steeds stressvol.

Omdat shiatsu-massage de spanning verlicht en zowel de emoties als het lichaam harmoniseert, behandelt het de gynaecologische problemen die voortkomen uit fysieke en psychologische stress.

Combinatie van Massage en Kruidenbehandelingen

Wanneer shiatsu-massage wordt aangevuld met een kruidenbehandeling, wordt het bereik ervan verbreed en wordt het ook dieper en subtieler. Aandoeningen die gevonden worden in de holistische benadering van shiatsu-massage worden gespiegeld in toestanden die beschreven worden in de biomedische medicatie. Bijvoorbeeld:

      • De ovulatie kan worden veroorzaakt door kruiden die inwerken op de hypothalamus-hypofyse-ovariale as.
      • Spanning in de spieren (voornamelijk gladde spieren), zoals bij praktische dysmenorroe, kan worden gevonden wanneer er sprake is van energiestagnatie of -tekort en zal reageren op kruiden die verder gaan of energie aanvullen.
      • Het shiatsu-massage- en TCM (Traditional Chinese Medicine) patroon van bloedstasis is vergelijkbaar met verhoogde prostaglandineniveaus die vervolgens kunnen worden behandeld door kruiden die de bloedstroom stimuleren; de verhoogde PG niveaus stimuleren de baarmoeder waardoor overmatige weeën ontstaan met als gevolg minder buikpijn; de bloedverkwikkende kruiden verminderen de PG niveaus waardoor de pijnlijke weeën worden verlicht.

Conclusie

Westerse medicatie en shiatsu-massage kunnen niet simplistisch worden samengevoegd alsof er een loyale overeenkomst is tussen een shiatsu-massageconcept en het ogenschijnlijk gelijkwaardige medische concept, zoals de aanname dat het patroon van bloedtekort, een energetisch concept dat holistisch en macroscopisch is, identiek is aan bloedarmoede, een eng gedefinieerd, gefragmenteerd concept gebaseerd op fysiologie en pathologie dat wordt gediagnosticeerd door te vertrouwen op gespecialiseerde microscopische onderzoeken en chemische testen. Vergelijkingen kunnen niet simplistisch worden gemaakt op semantische overeenkomsten, maar moeten worden gemaakt op diagnostische of therapeutische overeenkomsten.

Bevindingen uit medisch onderzoek kunnen helpen bij het verfijnen en verhelderen van diagnoses op basis van de patroondifferentiatie van shiatsu-massage en TCM. Zo liggen bijvoorbeeld milt, lever, energie, bloed en nierpatronen ten grondslag aan de asymptomatische ovulatie, maar onderzoek suggereert dat nierfalen vaak het wortelpatroon is.