Woman feeling full of positive energy.

In het centrum van de meeste energetische genezingsmethoden staat het idee om onszelf te genezen. Is dit waar we voor gebouwd zijn, maar wat onze levens- of programmeerervaringen ons willen doen vergeten?

Kan ik mezelf genezen?

Hoe komt het dat wij de gedachte kunnen aanvaarden om naar een andere bron te gaan voor genezing; of het nu is door middel van farmaceutica of door een zorgverlener te bezoeken zoals een dokter, een chiropractor, of iemand in de alternatieve geneeskunde zoals een energetisch genezer, massagetherapeut, kruidendokter, voedingsdeskundige enzovoort, maar het begrijpen van de gedachte dat het vermogen om te genezen ooit van binnen aanwezig is geweest, lijkt een lastig concept te zijn voor ons logisch verstand om aan te nemen.

Onze innerlijke genezer

We zijn opgeleid (getraind) om de dokter, onze moeder, onze pastoor, onze therapeut of onze rabbi te bellen zodra we ziek zijn in geest, lichaam of ziel. Maar we schijnen te vergeten een beroep te doen op ons innerlijk begrip of wat ik onze innerlijke genezer noem.

Onlangs had ik een vreselijk virus, het soort dat dagen blijft hangen. Terwijl ik op een nacht wakker lag in een totale oorlog met mijn lichaam, begon ik na te denken over zelfgenezing. Wat ik me realiseerde in mijn koortsige/gedesillusioneerde toestand was dat ik dit hele zelfgenezingsgedoe vanuit het verkeerde perspectief heb bekeken. Zoiets als van buiten naar binnen, in plaats van van binnen naar buiten.

Mijn ideeën waren: als ons doel op aarde is ons te herinneren wie we werkelijk zijn en de lessen te doorlopen die samengaan met dat herinneren, wat sommigen een WAKEN noemen, dan ligt het pad om dit te doen voorbij ons menselijk lichaam.

Verlichting is de transcendentie van ons lichaam en de herinnering aan onze ware natuur die licht en liefde is. Dus waarom is zelfgenezing zo belangrijk? De vraag wordt of we het concept kunnen overnemen dat we alles in ons wezen hebben, niet ons lichaam om te helen en te overstijgen.

Wanneer we zeggen: kijk naar binnen, ga naar binnen of verwijs naar je innerlijk weten, is dat geen fysieke verwijzing. Het is een reflectie binnen ons begrip van onze inherente perfectie en grootsheid. Het openen van het portaal dat ons in staat stelt de aandoeningen van ons lichaam, onze negatieve emoties en onze zogenaamde ontkoppeling van de Bron te zien, is niet de weg van de waarheid en het licht.

Wanneer we aanvaarden dat ons lichaam en onze emotionele lichamen slechts een illusie van de wereld zijn, iets om voorbij te kijken, om van te overstijgen, beginnen we te begrijpen dat het herstel begint met onze verbinding met de Bron en onze inherente Goddelijkheid. Wanneer we ons verbinden en dat vinden, beginnen we de behoefte te overstijgen dat onze fysieke lichamen perfect en heel moeten zijn. Heel en volmaakt is wie we zijn zonder de dichtheid van ons fysieke en emotionele lichaam. Dit lichaam is slechts een voertuig om deze meting te doorbladeren, om de lessen te leren die het voor ons heeft in deze belichaming. Jezelf helen is je herinneren dat we niet ons lichaam zijn.

Deze uitspraken kunnen soms tot een misverstand leiden. Zoals wanneer ik je zou zeggen dat je geen dokter, een matige, een pastoor, een therapeut, enz. moet zoeken voor steun. Dit is helemaal niet wat ik probeer over te brengen. De les hier is dat we moeten beginnen ons innerlijk weten te volgen.

Ik voel dat de herverbindende helende frequenties ons verbinden met een plaats waar we ons kunnen laten leiden naar wat nodig is. Om eerst naar binnen te kijken en te vragen wat nodig is. Proberen om niet buiten onszelf te kijken door anderen te vragen wat we willen. Als we allemaal met innerlijke overtuiging weten dat we onze arts, matige, pastor, therapeut, genezer moeten raadplegen en dan dat inzicht volgen, zijn we volledig betrokken bij de procedure. Het is ons begrip dat ons zal leiden nu we harten en oren zullen hebben om echt te luisteren naar wat en hoe deze waaiers ons leiden om onszelf te genezen.

In deze herverbonden genezing zullen sommigen een spontaan lichamelijk herstel ondergaan, maar ALLEN zullen een terugkeer naar evenwicht ondergaan, door zich te herinneren of zich opnieuw te verbinden met de "IT" factor die we Energie, Licht en Informatie zullen noemen in de Bron van zuivere liefde.

Ik heb net een heleboel mooie woorden geschreven, maar het meeste van wat ik wil dat je weet, wat ik wil dat je ziet, staat hieronder! Print dit, knip het uit, lamineer het en stop het in je achterzak, voor het geval het leven je wil doen vergeten wie je werkelijk bent:

   • Je bent gemaakt van licht, niets meer niets minder.
   • God is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en almachtig.
   • Jij zou de stem van binnen zijn, het begrip dat geen begin en geen einde kent.
   • Je bent een goddelijk wezen, verbonden met een Bron, die de IT variabele of wat ik God noem.
   • Je bent liefde, niet gemaakt van liefde, geen liefde ervarend, geen liefde discussiërend, geen liefde zoekend, je bent LIEFDE.
   • Verlichting is de transcendentie van ons lichaam en de herinnering aan onze ware natuur die licht en liefde is.
   • In dat licht zit energie en informatie. Dit energielicht en deze informatie is dat je op je oneindige link naar pure liefde staat.
   • De uitgestrektheid van het Universum en de Universa daarbuiten kan de essentie die jij deelt met je Bron niet omvatten. Je bent een oneindig wezen dat met alles verbonden is.
   • Je bent niet je fysieke lichaam of lichaam. Ze zijn slechts een illusie van deze ruimte en tijd. Het lichaam is iets om voorbij te kijken of van te onderscheiden, gebruik makend van de lessen die het lichaam kan brengen.
   • Herinneren dat we niet ons lichaam zijn. Jezelf helen of zelfgenezing is het toestaan van je innerlijk weten om je hemelse en intrinsieke perfectie en grootsheid te omarmen en te belichamen.

De frequenties van reconnectieve healing en persoonlijke reconnecties leiden je naar de herinnering of het begrip van die details of de Waarachtigheid van wie je bent.

Ben je bereid om de VERTROUWELIJKHEID aan te nemen van wie je bent?