Lord Ganesha met Blured bokhe achtergrond

Uit het gezicht van de Heer (of de mond) kwamen de brahmana's. Uit zijn twee armen kwamen de rajanya (de kshatriya's). Uit zijn twee benen kwamen de vaishyas. Van zijn twee benen kwam de shudra's.

Waar zijn de Vier Varnas?

Of het nu gaat om het gezicht, de voeten of de hand van een vader of moeder zou voor een kind precies hetzelfde zijn, zolang het kind maar met de ouder knuffelt. Ook deze zijn metaforisch weergegeven en moeten niet verkeerd begrepen worden door één paragraaf uit de context te halen. Velen van beide partijen hebben de Schriften niet gelezen, begrepen of geoefend en hebben vaak de neiging om onderling ruzie te maken en te vechten zonder te begrijpen waar ze voor of tegen zijn!

Ons lichaam is een illustratie van vier varna's. Het lichaam dat de geest vasthoudt vertegenwoordigt een brahmana, die andere organen waarneemt, denkt, bepaalt en begeleidt. De armen en handen zijn kshatriya's. Ze verdedigen, vallen aan en voeren het werk uit. De maag verteert en assimileert. De dij en andere delen slaan vet op, beheren middelen voor energie. Dit zijn vaisya's. De voeten en benen nemen het gewicht van het lichaam en vervoeren de persoon van punt A naar B. Dit zijn shudra's.

Elk onderdeel is even essentieel voor het succesvol functioneren van het menselijk lichaam. Geen enkel deel is superieur aan een ander deel. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en zij moeten hun plicht doen voor het algemeen belang, ten behoeve van dit lichaam.

Misbruik van het Varna-systeem

Het Varna-systeem is door de Heer in het belang van de samenleving gemaakt op basis van guna's (houdingen van de hersenen) en karmas (handelingen van het lichaam). Varna is geen classificatie of verdeling van individuen, maar is de beschrijving van individuen op basis van hun psychologische persoonlijkheid (guna's) en karmas (acties). Geboorte wordt nergens vermeld op varna's in Veda.

De laatste twee eeuwen wordt het varna-systeem beoefend op basis van de aankomst in de maatschappij en is het een totaal onbegrepen concept. Dit misverstand heeft veel leed veroorzaakt voor iedereen. De macht hongerig en hebzuchtig, maakte de geboorte als de belangrijkste categorisering, onderdrukt, uitgebuit en vernederd bepaalde groep mensen beroven van het recht, respect & waardigheid.

Het ideale begrip en de toepassing van het universele systeem is absoluut cruciaal om een positieve verandering in de Indiase samenleving te genereren om harmonie, eenheid en expansie onder de hele bevolking te bewerkstelligen.

Drie actieklassen vanuit beide karma-yogastandpunten. Alle activiteiten zijn ingedeeld in drie categorieën, namelijk Karma, Vikarma en akarma.

1. Karmas zijn die welke moeten worden uitgevoerd.

2. 2. Vikrama's zijn degene die NIET mogen worden uitgevoerd.

3. Akarmas beschrijft inactiviteit

Karma yoga beschrijft deze drie activiteiten en de gevolgen ervan als volgt:

Karma-yoga

(a)
Het doen van taken is Karma ~ Goede acties binden niet en vasana's zijn moe

Het doen van illegale actie is Vikarma ~ Verkeerde acties binden, negatieve vasana's worden gevormd

Het niet uitvoeren van taken is Akarma ~ Non-doing binds, vasana's worden geaccumuleerd

(b)
Gewone routine actie is Karma ~ geven, bindend

Actie met de ideale mentaliteit ~ is visesa karma (speciale actie) ex: het voorzien van liefde, positieve vasana's worden gevormd.

Actie met de juiste mentaliteit en het uitvoeren van een lange tijd ~ wordt een tweede natuur

Jnana Yoga

Acties doen met de mentaliteit van het doenerschap ~ karta wordt de bhokta (doener/enjoyer)

Het doen van acties zonder doenersmentaliteit ~ akarta wordt de abhokta (niet doener/niet-genieter). Dit is het maximale type van het uitvoeren van onze taken. Hoewel moeilijk, is het niet onmogelijk. Dit is alleen mogelijk met de Zelfkennis,'Ik ben de Atman die dit lichaam heeft genomen om mijn vasana's, indrukken te zuiveren'.

Deze staat van uitvoering van de activiteiten kan worden bereikt.

Wat is het verschil tussen incarnatie en reïncarnatie?

Individuen worden geboren afhankelijk van de karmas in de vorige levens. Ze zijn niet onafhankelijk in het selecteren van de familie of locatie waar ze geboren zijn in een bepaald leven. Hij is ook niet in staat zich de vorige levens te herinneren of toekomstige geboorten te bekijken.

Terwijl de heer steeds opnieuw incarneert afhankelijk van de behoefte in de samenleving, in een tijd waarin de adharma op zijn hoogtepunt is en niet gebaseerd is op enig karma. Hij is onafhankelijk om de vorm, de tijd en de plaats van zijn incarnatie te kiezen. Omdat hij alwetend is, kan hij de toekomst en het verleden van iedereen zien.

Incarnatie neemt een vorm aan en komt op de grond. We reïncarneren allemaal op basis van ons vorige karma (hier betekent het de resultaten van activiteiten), maar voor Heer zijn er geen karmas. Bhavami is vleesgeworden, sambhavami moet verschijnen. Hij kiest ervoor om altijd en overal te kijken, in welke vorm dan ook.

Ava betekent 'naar beneden komen', avatar betekent 'als back-up'. De Allerhoogste Heer kiest de gewenste vorm, komt naar beneden om de goddelozen te vernietigen en de dharma, de gerechtigheid, te behouden.

Bijvoorbeeld. Wanneer een vreemd voedsel in ons systeem terechtkomt, wijst het lichaam het voedsel onmiddellijk af door over te geven. Dit is een kracht die in het lichaam sluimerde totdat het lichaam werd aangevallen en het lichaam moest worden gestabiliseerd. Deze sluimerende kracht verschijnt snel wanneer het lichaam wordt aangevallen. Het boeren, hoesten, tranen in de ogen (als er iets in het oog komt) zijn krachten die het lichaam lijken te beschermen als dat nodig is.

Op dezelfde manier wordt de hele wereld metaforisch beschouwd als het lichaam van de Heer en waar sprake is van adharma, onrechtvaardigheid, neemt de Heer een vorm aan die situatie op dat moment en komt hij naar beneden. De avatar hoeft niet noodzakelijkerwijs van de menselijke vorm te zijn, hoewel hij is gekomen als Sri Rama en Sri Krishna, Jezus, Allah en Boeddha, hij kan vormen aannemen van Tsunami, aardbeving en een andere vorm zoals gewenst en zoals de situatie rechtvaardigt.

Hoe kan dharma & integratie tot stand brengen? Wat is de maximale dharma?
Dharma betekent gerechtigheid en/of ethiek. Wanneer iemand rechtvaardig is, betekent dit dat zijn idee, daden en woorden gesynchroniseerd zijn in overeenstemming met morele waarden, dat hij het recht van het verkeerde begrijpt en het juiste pad heeft gekozen. Hij handelt onbaatzuchtig op basis van principes voor het algemeen belang.

Adharma daarentegen, is volledig losgekoppeld van de geest en het hart, wat betekent dat hij het gesprek niet voert. Hij is hypocriet, egoïstisch en niet in staat om het perfecte pad voor zichzelf en anderen om hem heen te kiezen voor het algemeen belang.

Op individueel niveau, wanneer iemand een dharmisch leven leidt, brengt het afstemming tot stand in zichzelf en is hij eerlijk tegen zichzelf en anderen, vandaar vrij kalm, gemakkelijk, kalm en attent in dit idee, woord & gedrag. Hij is in balans in zijn hele leven met minder stress. Een adharmisch persoon is een stuk competitiever, gestrest, gespannen in zijn gedachten, woorden en gedrag, met haat, jaloezie & boosheid in zijn emoties die angst veroorzaken bij anderen en bij zichzelf.

Op gemeenschappelijk, nationaal en mondiaal niveau brengt het dharmische leven harmonie in relaties tot stand, brengt het macht in balans, voedt het groei & vooruitgang, vrede en welvaart. Adharma creëert, verschillen, conflicten, oorlogen en verdeelt individuen op elk niveau van het leven.

Net zoals de suiker zoet is, en het zout zout is zout, zo moet elke mens in zijn ware goddelijke natuur blijven 'Bestaansbewustzijn - Gelukzaligheid', 'Sat-chit-Ananda'. Dit 'is het hoogste dharma. Dit betekent alleen maar humaan zijn met liefde, zorg, medeleven, oprechtheid, eerlijkheid, moed, respect, buigzaamheid, aanpassing, empathie, tolerantie en kalmte. Een leven van principes en waarden is dharma. Dit is het hoogste dharma.

Wanneer doet zich in een samenleving een toename van de adharma voor?
Wanneer adharma toeneemt, werpen mensen respect & geloof in de Schriften af en waarderen ze het bezit van de substantie veel meer dan de Schriften. Ze leven niet naar waarden en principes. Hierdoor volgen slechts weinig mannen en vrouwen een rechtvaardige manier van leven. Liefde, zorg, medeleven en respect voor andere levende dieren worden zelden gezien.

Mensen worden onaangenaam egoïstisch, onverschillig en ontslaan hun verantwoordelijkheden. Ze worden aangetrokken tot glamour, tijdelijke bezittingen, ze zijn normaal gesproken egocentrisch en geloven niet in het goddelijke bestaan of in God.

Wanneer zo'n situatie zich voordoet, gaat de maatschappij ten onder aan de strijd, wordt de ongelijkheid tussen de zonde en de gerechtigheid groter, meer mensen strijden in de handen van weinigen die het ego, de macht en het gezag hebben en hun wreedheden.

Wanneer wordt de Heer geïncarneerd? Welke rol speelt hij wanneer hij incarneert?
De hele wereld bestaat uit drie guna's, Satva, Rajas en Tamas. Wanneer er een onbalans is tussen deze twee en satva is aan de onderkant, dan incarneert de Heer om mensen te beschermen die dharmisch zijn, dat wil zeggen, onbaatzuchtig, opofferend, plichtsgetrouw,l die zich concentreren op hun acties voor het algemeen belang.

Hij geeft ook een kans aan hen die adharmisch zijn, om het pad te kiezen om te ontdoen van de reis. Wanneer zij e verder gaan van het slechte pad, geen respect hebben voor andere dieren, egoïstisch is, materieel georiënteerd, zijn plicht niet nakomt en handelt in strijd met het belang van het algemeen belang, is het kwaad in zijn denken, handelen & woord, Heer vernietigt hem.

Heer Incarneert

Wanneer dharma afneemt en adharma het overneemt

"Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata... sambhabami yuge yuge".

Wanneer er verval van de gerechtigheid is, O Bharata, en er is verheffing van de ongerechtigheid, dan kom ik zelf naar voren; voor de zekerheid van het goede, voor de vernietiging van de boosdoeners, om de gerechtigheid stevig te vestigen, word ik van leeftijd tot leeftijd geboren.

Wanneer de adharmische menigte toeneemt, dan wordt de kans dat dharma de overhand krijgt erg zwak. Nu incarneert de Heer om het in evenwicht te brengen.

Is er een verschil tussen Heer en incarnatie?
We kunnen een aantal snoepjes eten of we kunnen suiker eten. We groeten de vlag die de natie vertegenwoordigt. Dus ook wij bewonderen de Schriften, net zoals wij de Heer respecteren.

Het aanbidden van de incarnatie van de Heer is niet minder of anders dan het aanbidden van de Heer zelf. Hier moet God niet als mens worden geïnterpreteerd, want GOD is attributie. Er is geen bepaalde vorm, het is moeilijk om de vormloze, attributeless te conceptualiseren dan een vorm met liefde en schoonheid voor een gewone man. We kiezen ervoor om het soort Heer te aanbidden, ook bekend als Saguna Brahmam.

Net zoals we verschillende snoepjes gebruiken en er van houden (Gulab Jamun, Rasa Gullah, Mysore Pak, Thirattu pal) hoewel ze allemaal zijn gemaakt van suiker, 1 ingrediënt, dus ook Heer heeft vele unieke incarnaties en we kunnen selecteren degene die ons, mensen begunstigt.

Dagelijkse aanbidding, meditatie & gebed op deze vormen geeft ons troost, innerlijke ontspanning en kracht. Zijn goddelijk leven inspireert en transformeert ook ons leven.

Waarom vindt een mens meestal het vluchtige, tijdelijke in plaats van de eeuwige Heer?
Een individu is altijd na een onmiddellijke bevrediging. We hebben onmiddellijk resultaat nodig. Als we hoofdpijn hebben gaan we liever naar een allopaat om een pil te vinden voor onmiddellijke verlichting dan naar een ayurvedische die een langere tijd zou duren en die garandeert dat de behandeling toekomstige gebeurtenissen kan voorkomen.

We kunnen niet 30 minuten aan de telefoon zitten wachten aan de andere kant, dus er is muziek om ons bezig te houden, we kunnen niet wachten bij de bus rood of stopbord, we hebben een boek nodig om door te bladeren. De mens heeft geen geduld en dat konden we nog veel meer zien. We willen een eenvoudige manier dan moeite doen. Het is geen wonder dat hij met die mentaliteit liever tevreden is met de vluchtige attracties dan met de eeuwige Heer. Dat kost moeite. We willen het nu!

Het aanleren van waarden, het elimineren van slechte gewoontes, het beheersen van de geest door het hanteren van de ideeën, het creëren van harmonie van binnenuit en van buitenaf, het stellen van hoge levensstandaarden, het beoefenen van soberheid, het kiezen van het spirituele pad is zwaar werk en tijdrovend. Maar de mens is niet bereid om te wachten en de tijd te besteden die nodig is voor alles.

Het is oogsttijd. Alles heeft zijn tijd en je kunt het niet overhaasten. Je kunt niet in 30 dagen een volwassen baby laten vullen door een foetus, of een boerderij vol met rijst in 30 dagen van het zaaien van de zaden of een kind laten afstuderen aan de universiteit in 3 jaar, tenzij men een wonderkind is.

Het bereiken van de eeuwige Heer, langdurige resultaten van geluk is een langdurig proces, kost jaren van constant, aanhoudend langzaam werk en alleen mensen die bereid zijn te investeren in hun inspanning en tijd kunnen deze status bereiken.

De viervoudige indeling op de basisprincipes van Gunas

De basis van guna's is de kwaliteit van de hersenen. Als we over de hele wereld kijken is het gevuld met veelvoud en verscheidenheid en we hebben ze gecategoriseerd, geclassificeerd op basis van enkele criteria. De levende wezens zijn gecategoriseerd in zoogdieren. reptielen, amfibieën en anderen. Dus ook planten worden gecategoriseerd als struiken, planten, bomen en struiken.

Mensen worden geclassificeerd als kinderen, tieners en senioren. We behoren tot een klasse vanwege wie we zijn. We zijn of een laag inkomen, een middeninkomen of rijk. Classificatie wordt gedaan met een paar stichtingen. Op dezelfde manier wordt de hele mensheid ingedeeld in 'varnasrama' door de Heer. Varnasrama' betekent hier beschrijving NIET de kleur van de huid zoals in de kliniek nu.

Zo wordt de hele mensheid, misschien wel uit Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, India of Australië, gecategoriseerd en beschreven.

Elk item wordt beschreven door zijn eigen eigendom. Dus ook mensen worden beschreven door twee verschillende eigenschappen, de guna's, (de kwaliteit van de gedachten) en het karma, (het werk dat we doen). Als arts zorg je goed voor zieken, als leraar instrueer je de leerling. Je kunt niet beargumenteren dat er sprake is van discriminatie tussen de twee. De mensen hebben hun route op basis van hun eigen capaciteit.

Aangezien alles in deze wereld bestaat uit drie guna's, Satva, Rajas en Tama's die begrip, activiteit en traagheid, de viervoudige klasse van de mens zijn: Brahmana, Kshatriya, Vaisya en Sudra.

Eén persoon kan alle vier zijn, waarbij één persoon dominant is op verschillende momenten in iemands leven, een familie van vier kan alle vier hebben en dit is universeel van toepassing op de hele mensheid.

Dus als we Satva codificeren als S, Rajas als R en Tamas als T, (% s zijn willekeurig #s, voor explantatie om te weten, niet uit de Schriften)

Brahmana: Iedereen in deze wereld met deze specifieke combinatie, SRT betekent dat ze hoger zijn in Satva (ongeveer 60%), Rajas is (30 procent ) en Tamas is (10 procent ). Dit zijn vredelievende, zelfcontrolerende, altijd lerende, onderwijzende en verziende mensen.

Kshatriya: Iedereen met het mengsel van RST (dezelfde 60, 30, 10 procent) is levendig, probleemoplossers, onbevreesd, doorzetters en machtige leiders.

Vaisyas: RTS (R 60%, 30% T, en 10% S) Deze zijn uitzonderlijk vindingrijk, winststrevend, actief, strategisch en groot in zakelijke transacties.

Sudra's TRS: (T 60 procent, R 30% S 10%). Dit zijn geweldige volgers, nemen orders aan, zijn nauwkeurig in hun werk, fysiek actief en helpen waar nodig.

Deze verhoudingen zijn bij benadering en niet exact, hoewel de regeling nauwkeurig is. De zeer onbaatzuchtige wordt geacht Brahmana te zijn, een nogal onbaatzuchtige is kshatriya, een nogal egoïstische is Vaisya en uitzonderlijk egocentrisch is sundra. Deze zijn niet gebaseerd op geboorte of een andere familie.

Dit moet niet worden geïnterpreteerd als een discriminatie, maar als een differentiatie, identificatie precies zoals de bloedgroepen, die voor alle mensen geldt. Deze hebben niets te maken met de komst van een individu zoals nu in de maatschappij wordt gebruikt. Deze beschrijvingen, varnasrama's zijn volledig onbegrepen en gepolitiseerd voor eigen gewin. Deze zijn van toepassing op alle mensen op de planeet.

De viervoudige indeling op de basisprincipes van Karmas

De basis van Karma is werk of beroep. Als we over de hele wereld kijken is het gevuld met veelvoud, variatie en we hebben ze gecategoriseerd, ingedeeld volgens een aantal criteria. Dus ook de mensen worden geclassificeerd als 'Varna' op basis van het werk dat ze doen. Op grotere schaal worden ze gecategoriseerd als artsen, ingenieurs, financiers, advocaten, zakenlieden, kunstenaars en arbeiders. Een arbeider kan een arts worden of een ander beroep dat men selecteert.

Deze zijn verder opgesplitst zoals, de artsen zijn verder onderverdeeld in chirurgen en artsen, chirurgen verder in traumachirurgen, hartchirurgen, nierchirurgen. Arbeiders worden onderverdeeld in metselaars, timmerlieden, elektriciens, loodgieters en nog veel meer. Dit is de veelvuldige praktijk en de meesten van ons begrijpen dit.

Op dezelfde manier heeft de heer de hele mensheid ingedeeld in vier varna's op basis van hun werk.

Brahmanas: Het zijn denkers, visionairs, adviseurs, adviseurs, filosofen, planners, beleidsmakers, leraren, enzovoort. Ze werken voor het algemeen belang.

Kshatriya's: Dit zijn executeurs, bestuurders, wetshandhavers, verdedigers, maatschappelijk werkers in een samenleving. Zij zijn de brandweermannen, politieagenten en ziekenhuispersoneel. Zij zijn het personeel in de frontlinie. Ze werken ook voor het algemeen belang.

Vaisyas: Deze mensen mobiliseren middelen, produceren rijkdom, produceren producten, handelen en handelen met de wereld voor het algemeen belang.

Sudra's: Dit zijn de mannen en vrouwen die dienen, het rondrennen doen, dingen repareren, in gebieden werken, instructies opvolgen en produceren.

Voor het effectief functioneren van elke activiteit in bijna elk gebied, of het nu gaat om een ziekenhuis, een boerderij of een staat, zijn deze vier vaardigheden absoluut noodzakelijk om coherent te kunnen werken. Niemand is inferieur of superieur aan anderen. Eén fout in het disfunctioneren van eender welke categorie kan onheil brengen voor het hele team.

Ieders bijdrage is net zo belangrijk voor het bereiken van het werk. Omdat deze door velen bekend zijn, wordt het vaak gezien als conflicten en discriminatie. De juiste kennis is macht.

De begrippen dharma en adharma

De wereld wordt gekenmerkt door veelzijdigheid en variëteit. De mensheid wordt vier varna's genoemd die meestal gebaseerd zijn op drie guna's. Elk individu is de permutatiecombinatie van die vier asma's, (levensfasen) en drie guna's. (Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha en Sanyasa & Satva, Rajas, Tamas).

Hoewel genoemd in het Sanskriet, zijn ze universeel ~ studentenleven, familie persoon, senioren en gepensioneerde bepaald door de samenleving met drie guna's als vredelievend, gericht op materieel bezit voor persoonlijk gewin en het harde werken voor de dagelijkse overleving.

Mensen die vooraan staan, hun handen vuil maken en dingen voor elkaar krijgen zijn sudra's, individuen die de instrumenten verstandig gebruiken om ze te vermenigvuldigen zijn vaisya's (op een redelijke manier), mensen die onbevreesd zijn en verdragen voor het algemeen belang zijn kshatriya's en individuen die vredelievend zijn en meestal religieuze kennis nastreven voor het algemeen belang zijn brahmaan of brahmaan.

De geest van onbaatzuchtige uitvoering van de eigen verantwoordelijkheid voor het algemeen belang is dharma. Dharma omvat, onderhoudt en harmoniseert mensen in een huis, maatschappij en naties. Dharma's zijn wetten van de natuur, de overheid, de sociale normen en de moraal. Ze brengen harmonie tussen de verbindingen lokaal & internationaal, voeden de groei en vooruitgang van individuen en landen, brengen macht, vrede en welvaart in balans. Adharma is precies het tegenovergestelde.
Als we het grotere plaatje zien, heeft elke samenleving alle vier de varna's nodig om succesvol te kunnen functioneren.

Omdat door de tijd heen sommigen zichzelf superieur vinden aan anderen, exploiteren ze een andere varna, waardoor er een disharmonie in de samenleving ontstaat en er een onevenwicht tussen de guna's ontstaat. Deze gemeenschappen zijn kwetsbaar en worden uitgebuit door de zogenaamde hiërarchie. De zelfverklaarde superieuren hebben deze onbalans veroorzaakt, waardoor de uitgebuite toename van het verzet, opkomen voor wat juist is.

Terwijl het soort, medelevend, vredelievend, opofferend, onbaatzuchtig, afneemt en de hebzuchtige, egoïstische, boze, jaloerse, op zichzelf georiënteerde individuen opstijgen en uitbuiten voor hun eigen gewin dan het zoeken naar het algemeen belang. Dit is het toppunt van adharma. Er zijn mensen die egoïstisch zijn en alles doen wat nodig is voor materieel gewin zonder hen bewust in vraag te stellen. Dat is wanneer ze misleid worden in 'moha', hun wijsheid is verwaarloosd over hun geest. Dit weerspiegelt de afname van de religieuze kennis ook, dus afname van brahmana's die zijn opgeleid in de Schriften en spelen de rol van de leraren om de gemeenschap te versterken.

Al generaties lang is er een verkeerde interpretatie van de beschrijving van de mensheid, varna's genaamd. Mensen worden geadviseerd dat varna's discriminerend zijn, verdeeldheid zaaien of classificeren in plaats van te vermelden dat ze gewoon een beschrijving zijn volgens de psychologische persoonlijkheid, wat een verkeerde interpretatie is in de komende generaties.

Dharma is gewoon morele waarde om door iedereen te worden gevolgd, een vermogen om het goede van het kwade te kennen voor het welzijn van iedereen. Terwijl adharma egoïstisch is in totaliteit, zonder rekening te houden met een ander leven of karakter dat hebzucht en jaloezie uitlokt.

Hoe kan het disfunctioneren van 1 varna de hele samenleving verstoren?

Laten we een voorbeeld nemen van een bevoorradingscentrum van een artikel. Er zijn verschillende afdelingen voor verschillende functies zoals het magazijn, de voorraad, de inkoop, de marketing, de verkoop, de boekhouding en de financiering. Om een tijdige levering aan de klanten te creëren, moest de vrachtwagen geladen worden met de ideale bestelling, zodat het magazijn het ideale artikel had, de verkoop de bestelling correct vereiste, de inkoopafdeling het ideale product op tijd kocht, de boekhouding zorgde ervoor dat de verkoper betaald werd voor de laatste bestelling, zodat we deze bestelling konden vinden. Zelfs als een enkele sectie hun verantwoordelijkheid niet heeft uitgevoerd om welke reden dan ook, is het eindresultaat dat we allemaal verwaarlozen, want onze klant ontvangt zijn bestelling niet op tijd zoals aangegeven. Het is niet een enkel individu of afdeling, het is de effectieve werking, samenwerking en samenhang van het hele team dat nodig is. Zo ook in een huis, stad, land, natie zijn de varna's zeer cruciaal. Elke varna heeft zijn eigen rol te spelen en iedereen moet zijn of haar verplichting op tijd nakomen,

In een thuisomgeving is een onderwerp in het belang van hun familie gewenst. Ieder lid van het huishouden heeft zijn of haar verantwoordelijkheden die goed moeten worden uitgevoerd. Alles heeft een plaats & tijd en alles moet op zijn plaats zijn en in de gewenste tijd moet iedereen effectief handelen op zijn of haar verantwoordelijkheden. Wanneer dit gebied wordt gevolgd, is er volledige rust en harmonie.

Evenzo zijn voor een samenleving die compatibel is, donaties van alle vier de varna's nodig. We hebben brahmana's nodig als geleerden van Schriftuurlijk onderzoek, planners, beleidsmakers en opvoeders, kshatriya's als uitvoerders, bestuurders en maatschappelijk werkers, vaisya's als mobilisatoren van middelen uit verschillende punten en maken goederen en handel, terwijl de sudra's essentieel zijn om te ondersteunen waar dat nodig is. Niemand is superieur aan sommige andere varna. We willen de beleidsmakers, artsen, advocaten voor zover we ook loodgieters, metselaars en elektriciens nodig hebben. Elke varna wordt bepaald door de andere. Ze zijn allemaal van elkaar afhankelijk en er kan geen sprake zijn van een solo in een samenleving.

Het niet goed kennen van het varna-systeem heeft veel neerwaartse tendens in de harmonie van de samenleving veroorzaakt. We hebben allemaal gezien dat een staking van de vervoersafdeling de leden van de maatschappij in de war brengt, maar dat betekent niet dat ze alle wreedheden die door de richting worden begaan, moeten nemen. Uitbuiting van de capaciteiten van de mensen in naam van de bedrijfswinsten kon niet worden gerechtvaardigd als leiders, geleerden en beleidsmakers. Wanneer de managementfout door het exploiteren van de andere varna's, zouden er conflicten ontstaan. Het erkennen van de betekenis van elke varna is absoluut cruciaal, vooral voor de bevoorrechte richting. Vandaag de dag zijn het de kwetsbaren die de hele tijd buiten de wacht worden gehouden.