Medische illustratie van de menselijke hersenen met golven en elektrische pulsen

Ons brein wil zich vastzetten op elke impuls die het hoort. Eén geluid produceert één hersenimpuls, twee geluiden: twee impulsen. Tien geluiden: tien impulsen. De geest reageert op wat hij hoort.

Alpha Geluid

Het Alfa-geluid is een continu geluid, en de geest wil het volgen in hetzelfde ritme, en dit is wat het gewenste effect genereert van het binnendringen in de diepere niveaus van de hersenen.

Sommige mensen zeggen tegenwoordig dat als je ontspant en mediteert met zachte muziek op de achtergrond, dat je dan ontspant. Maar de zachte muziek gaat naar de linker hersenhelft, en dus ontspant het alleen je geest maar niet je lichaam, omdat het de frequentie van de geest niet vertraagt.

En zachte muziek genereert geen constante frequentie, het fluctueert. En voor het beoefenen van gedachtencontrole en een diep comfort hebben we het niet nodig dat de geest heen en weer schommelt met de frequentie van de audiogeluiden.

We willen dat de hersenen hun hartslag verminderen door een lage constante frequentie te imiteren, een dof hypnotisch geluid.

En als onze geest 10 geluiden per seconde vindt - met de alfa-ruis - reageert hij 10 keer per seconde. Dit is de manier waarop de alfa-ruis je kan helpen om op de interne niveaus van de geest te komen.

Kunnen we een Alpha geluid horen?

In feite kunnen wij geen alfa-audio horen, omdat de alfafrequentie 10 cycli per seconde is, en het gehoorbereik van de menselijke geest van 20 tot 20.000 gaat. Dus de alfa ruis ligt onder de drempel van het menselijk wezen.

De zogenaamde Alpha audio, is het geluid dat wordt gemaakt door een 600 cycli geluidsgenerator die 10 keer per seconde wordt onderbroken. Het is dus niet echt een Alpha audio maar het produceert hetzelfde effect.

Waar is het Alpha-geluid voor?

Leerlingen van Mind Control wordt geadviseerd dat zij, om maximaal profijt te hebben, drie keer per dag 15 minuten lang naar de diepe niveaus van de hersenen moeten gaan, waarbij de Alpha audio hen helpt dit niveau te bereiken en te handhaven.

Wanneer u driemaal per dag gedurende 15 minuten oefent op alfaniveau, versterkt dat uw immuunsysteem en maakt het u mogelijk gezond te blijven.

Met behulp van de Alpha klank kun je in je centrum blijven wanneer je je eigen programmering doet in je eigen tempo. Als je dat doet, kun je nog meer diepte bereiken omdat je minder afhankelijk kunt zijn van een opname en meer bezig kunt zijn met je innerlijke zelf.

Veel van mijn studenten meldden dat ze therapeutische voordelen hebben ondervonden van het gebruik van de alfa-klank. Sommigen van hen zeggen dat de alfa-klank leidt tot een sneller herstel van ziekte en verwondingen.

De manier waarop zij het Alpha geluid gebruiken om herstel te bewerkstelligen is door de luidspreker van de speler vrij dicht bij het lichaam te houden (ongeveer een kwart inch) terwijl men geniet met het Alpha geluid op vol volume.

Heeft dit een wetenschappelijke basis?

Wetenschappers zeggen dat de elektromagnetische impulsen die uitgaan van een magnetisch veld, subatomaire deeltjes kunnen prikkelen (exciteren).

En elke luidspreker heeft een magnetisch veld dat kan worden gemoduleerd tot hartslag met tien cycli per seconde als je speelt met het Alpha-geluid. En als je hem dicht genoeg bij het lichaam zet (niet tegen het lichaam in, want dan demp je het geluid), dan krijgt elke cel binnen het getroffen gebied een magnetische veldmassage van tien cycli per minuut.

Hoe lang en hoe vaak moet je dat doen?

Het beste is om de Alpha audio drie keer per dag, telkens een kwartiertje, over de getroffen plek te leggen.

Na die vijftien minuten van alfa-audio stimulatie, moet je de sub-atomaire deeltjes de tijd gunnen om terug te betalen en terug te keren naar hun oorspronkelijke gezondheidstoestand.

Sommige mensen denken tegenwoordig dat als enige alfa-audiostimulatie goed is, veel stimulatie beter zal zijn. Maar dit is niet noodzakelijk zo. Je moet het lichaam de tijd geven om de correcties te maken, en die moeten tussen de sessies door worden herhaald.

Mijn Alpha klank CD bevat geen begeleide oefening met aanwijzingen over de beste manier om tot de diepe niveaus van de geest te komen, omdat hij gemaakt is om je te helpen je eigen programmering op je eigen tempo te doen, of om ermee te oefenen als een herstelmiddel.