Dromenvanger bij zonsondergang met kopieerruimte

Waarom zouden we ons druk maken over fantasieën? Zijn dromen niet gewoon onzin? Gewoon neuronen die willekeurig schieten? Of kunnen ze helpen om te genezen, je beter te voelen en problemen op te lossen?

Belang van Droomslaap

Slaaponderzoekers vertellen ons dat alle mensen en veel dieren elke nacht vele malen dromen. Droomslaap is zo belangrijk dat experimentele proefpersonen die niet in staat zijn de REM-slaap te beleven, het deel van de slaap waarin dromen ontstaan, al na een paar nachten van ontbering beginnen te hallucineren. Ze beginnen effectief te dromen als ze wakker zijn. Zo belangrijk is fantasie. Het vermogen om te dromen is evolutionair geselecteerd omdat het een zeer belangrijke rol speelt in het menselijk leven.

Mensen in alle tijden en plaatsen hebben dromen met aandacht en belangstelling geanalyseerd. Mythische en spirituele personages worden afgebeeld als gewaardeerd en beïnvloed of veranderd door fantasieën. De oude Grieken wijdden tempels en leidden priesters en priesteressen op om dromen te interpreteren. Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, waaruit de meeste andere hedendaagse behandelingen zijn voortgekomen, noemde fantasieën "De koninklijke weg naar het onbewuste" en Mozes Maimonides, de beroemde Joodse filosoof, is beroemd om zijn uitspraak: "Een droom die niet wordt onderzocht is als een brief die ongeopend blijft".

Psychoanalyticus Paul Lipmann (2008) geeft ons de volgende lijst van wat dromen volgens hem te bieden hebben:

  • Ze zeggen en lossen problemen op.
  • Ze zeggen emotie... subtiel en luid.
  • Zij kunnen in verhalen en beelden uiting geven aan die gevoelens en ervaringen die het moeilijkst zijn om over te denken of te praten als men wakker is.
  • Zij kunnen uiting geven aan verborgen gevoelens over iemands verhouding tot machtigen en anderen die minder machtig zijn.
  • Zij kunnen aspecten van traumatische of andere ervaringen zowel dissociëren als samenbinden.
  • Ze kunnen helpen om schaamte en pijn te bedekken of kunnen een korst van bescherming verscheuren.
  • Zij geven een beeld van onze bestaande problemen, problemen uit het verleden en toekomstige mogelijkheden.
  • Ze stralen wensen uit.
  • Zij konden uitdrukking geven aan het niet geleefde leven.

Dromen zijn onbewuste producten

Cognitieve psychologen vertellen ons dat we ruwweg zeven (plus of min twee als je geheugen uitzonderlijk goed of slecht is) "brokken" informatie tegelijk in ons hoofd kunnen houden.

Dat zijn zeven cijfers in een telefoonnummer, zeven dingen van een boodschappenlijstje. Dat is niet erg veel en we hebben toegang tot een enorm reservoir van gedachten, concepten en psychologische ervaringen die moeiteloos en naadloos worden opgeroepen tot die beroemde set van zeven brokjes. En net zo naadloos schuiven die begrippen die niet onmiddellijk gebruikt worden eruit en worden opgeborgen. Het is echt een verbazingwekkend systeem als je erover nadenkt... moeiteloos en als vanzelfsprekend. Maar wat is het mechanisme dat naar beneden reikt en de informatie naar boven haalt die nodig is? Meestal is het geen "bewuste intentie."

Onbewuste verwerking

Onbewuste verwerking is een natuurlijk en essentieel onderdeel van geloven. Het onderbouwt en vergemakkelijkt consequent het bewuste denken. Het is het systeem dat alle ervaringen en concepten die we hebben ontvangt, ordent en beschikbaar maakt. Het is gewoon onmogelijk om bewust bewust te zijn van wat we begrijpen of om bewust alle verbanden te leggen tussen feiten die we moeten leggen om zin te geven aan onze deskundigheid.

Belangrijk gerelateerde feiten, gedachten en gevoelens kunnen gedurende een heel leven zijn verzameld, op verschillende tijdstippen en vanuit verschillende levenservaringen. Het bewustzijn, dat druk bezig is uit te zoeken wat het zal maken voor het avondeten, neemt zelden de tijd om rond te snuffelen en alle mogelijke associaties te onderzoeken... zelfs met dringende levenskwesties.

Gelukkig hebben we een alternatief systeem om deze taak uit te voeren... psychoanalytici noemen dit het persoonlijk onbewuste. Cognitieve onderzoekers noemen het "automatische verwerking", "impliciete denksystemen" of zelfs "diepe emotionele processen". Niemand probeert te doen alsof het bewustzijn groot genoeg of krachtig is om al het werk alleen te doen.

Wanneer we ons zorgen maken over een bepaald aspect van ons leven of onze relaties, is het onderbewustzijn bezig geweest met de kwestie terwijl het bewustzijn bezig is met andere dingen. Iedereen die ooit een "Aha!" Moment heeft gehad, heeft de ervaring gehad dat dingen onbewust bij elkaar werden gebracht en werden geïntroduceerd als een nu voor de hand liggend feit of alternatief.

Slaap er een nachtje over!!

Het onbewuste probeert ons een grotere toegang te verschaffen tot wat we begrijpen. Een van de voornaamste manieren waarop het onbewuste op een positieve manier in ons leven wordt opgenomen is door middel van dromen. Dromen omvatten pogingen van het onbewuste om ons informatie te brengen en discussies te voeren die het bewuste bemoeilijken of tegenwicht bieden.

Doorgaans zijn onze gevoelens over personen en situaties complexer en genuanceerder dan wat positief denken, gezond verstand of goede manieren zullen onderschrijven.

We hebben gemengde gevoelens over de meeste avonturen.

  • De geboorte van een kind brengt vreugde, maar ook een beknotting van de vrijheid.
  • Wij houden van onze beste vriendin en respecteren haar, maar haar prestatie maakt ons jaloers.
  • Wij denken dat we graag advocaat willen worden, maar is dat wel de droom van onze vader voor ons?

Het begrijpen van onze dromen helpt ons onszelf beter te begrijpen.

  • Als de bewuste denkwijze vrij goed overeenkomt met de onderbewuste, zullen dromen het geloof onderstrepen, bekrachtigen of versterken en oplossen... ze ondersteunen een gevoel van zekerheid of "juistheid".
  • Wanneer begrip een persoon of situatie overwaardeert kunnen dromen deze verkleinen door hem op een onaangename of slechte manier af te beelden.
  • Wanneer het bewustzijn een persoon, situatie of doel niet voldoende waardeert, kan het onbewuste de gedachte verheffen, door het symbolisch passend waardevol voor te stellen.

Dromen kunnen nieuwe kennis toevoegen aan het begrip, vragen oproepen of doelen suggereren of dingen die vermeden moeten worden.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Een enorm deel van de informatie die wij over de wereld tot ons nemen is visueel. Aan bijna elke belangrijke ervaring is een visuele herinnering van mensen, plaatsen en dingen verbonden. Aangezien de meeste levenskennis en gedachten op de een of andere manier verbonden zijn met visuele beelden, is het niet echt verwonderlijk dat beelden de stof zouden moeten zijn die het onderbewustzijn gebruikt om zijn ideeën weer te geven.

Droombeelden kunnen op het eerste gezicht vreemd lijken, maar bij nader onderzoek blijken zij vaak heel precieze visuele metaforen te zijn van een situatie die de dromer bezighoudt.

Een zeer persoonlijk perspectief

  • Er is geen "one size fits all" bij droominterpretatie. De beelden in dromen zijn vaak mysterieus en excentriek, ze kunnen verwijzen naar andere tijden en plaatsen of de dromer laten zien als iemand die totaal anders is dan hij in werkelijkheid is.
  • Droomwoordenboeken moeten spaarzaam worden gebruikt en vooral worden behandeld als inspiratiebronnen.
  • De dromer is de enige die kan zeggen of een interpretatie "werkt".

Dromen in Psychotherapie

Een psycholoog die in therapie met dromen werkt, maakt gebruik van haar kennis van de levenssituatie en levensgeschiedenis van de cliënt, naast haar opleiding in normale patronen van menselijk reageren. Zij werkt samen met haar cliënten om de fantasiebeelden te begrijpen in vergelijking met datgene waar de cliënt mee worstelt of in het leven heeft meegemaakt. Samen proberen ze te begrijpen welke speciale relevantie en associaties deze beelden hebben voor deze specifieke persoon.

  • Droomwerk in behandeling resulteert in het proces van verdieping van zelfbewustzijn.
  • Inzicht in het volledige scala van behoeften en reacties stelt de consument in staat nieuwe mogelijkheden voor beslissingen en acties te bedenken... om zijn leven zodanig te veranderen dat zijn verlangens en zijn activiteiten meer met elkaar in overeenstemming zijn.
  • Droomwerk verdiept de therapeutische intimiteit en brengt een sfeer van samenwerking tot stand tussen cliënt en therapeut.

Droomtherapie

Psychotherapeutisch werk met dromen kan een onderdeel zijn van een lopende behandeling of kan nuttig zijn als een kortdurend proces dat zich richt op het begrijpen van een specifieke situatie, zoals:

  • In periodes van regelmatige overgang zoals levensritmes,
  • In tijden van crisis,
  • Wanneer moeilijke beslissingen worden overwogen
  • Wanneer radicaal nieuwe levenservaringen moeten worden geassimileerd.
  • Soms zal een bijzonder opvallende fantasie of fantasieserie een verlangen oproepen om een huidige of vroegere ervaring of situatie in vraag te stellen of te kennen.

Op deze momenten kan het nuttig zijn om te overwegen om samen te werken met een psycholoog of therapeut die advies en emotionele steun biedt en u helpt om u te begeleiden terwijl u de vragen onderzoekt

Dat fantasie onderzoek doet

Dromen zijn een onderdeel van het systeem van onbewuste reorganisatie en creatieve probleemoplossing. Ze halen de kern van een problematische situatie uit de warboel van de dagelijkse ervaring, zodat we die duidelijk kunnen zien. Ze herinneren ons aan wat we bijna vergeten zijn, of aan dat wat we geprobeerd hebben te vergeten, en brengen ideeën samen die we afzonderlijk begrepen, maar die "klikken" en nieuw begrip creëren wanneer ze samengebracht worden. Zij helpen ons te bepalen wat wij werkelijk nodig hebben en wijzen ons de weg naar toekomstige kansen die voortvloeien uit eerdere ervaringen.