The term addiction is commonly used to describe various medical-psychological clinical cases. In professional circles, the term has now been replaced. The term addiction syndrome is now used to refer to any substance-related addiction, impulse control disorder, obsessive-compulsive disorder, and behavioural dependence due to non-substance-related addiction.

Dit voorkomt de stigmatisering van de getroffenen en maakt duidelijk dat het om een ziekte gaat. De term verslaving wordt echter nog steeds gebruikt.

Kenmerken

   • A mental disorder corresponding to an illness
   • A compulsive behaviour
   • Always includes psychological dependence
   • A process, not a sudden event

Indicators used to measure dependency:

   • The uncontrollable desire or compulsion to use the substance or to adopt the behaviour to which the patient is addicted
   • During the course of dependence, a steady increase in dose is required to achieve the same effect
   • The beggining, cessation and amount of use are beyond the control of the addict
   • Suspension of the drug results in physical symptoms of withdrawal
   • Neglect of friends, family and interests in order to focus on the addictive substance and its supply
   • Continued use despite significant harm

There are many ways to get out of addiction – in all cases, the cooperation of the addict is important. In addition to the necessary withdrawal in the case of substance dependence, psychotherapy in a hospital setting is practised. If necessary, the patient continues the treatment on an outpatient basis.

Typische tekens

Hiding the signs of addiction from its environment is considered a classic pattern of addict behaviour. For example, they constantly make excuses to their employer or to friends and acquaintances to make their bad behaviour plausible. In addition, they deliberately isolate themselves so that nothing comes to light.

Wanneer de verslaving niet meer kan worden gedekt, bieden de betrokken personen hun verontschuldigingen aan de mensen in hun omgeving aan. Vooral de partners (echtgenoten) tolereren geduldig en onverbiddelijk het belastende gedrag van de verslaafde. Zij proberen eerst zichzelf de schuld te geven van de verwarde situatie en zetten zichzelf zo onder druk. Veel ouders zijn ervan overtuigd dat zij de enige zijn die de verslaafde kunnen helpen. Ze keuren het ten zeerste af om naar een dokter of steungroep te gaan. Dit is een bijzonder gevaarlijke vergissing.

How to Achieve Your Goals

We denken de hele tijd en het is niet gemakkelijk om te stoppen met denken, tenzij je een verlichte Himalaya monnik bent. Eén ding is echter onmogelijk: denken aan twee dingen tegelijk. U kunt dus beslissen of u wilt nadenken over iets dat gunstig voor u is of dat u wilt vastzitten in negatieve gedachten.

Know that with your help your body heals itself. Think about how many negative thoughts most of us have every day. Especially in the news, they only shwoned what goes wrong: who is getting divorced, what crimes have been committed, how our politicians are failing, etc.

We moeten daar verandering in brengen door een actieve denkwijze: het hebben van positieve gedachten. Dankzij de topsport weten we dat de kracht van het denken bepaalt wie wint en wie verliest. Dit kan ook gelden voor gezondheidsproblemen.

If, for example, you are not feeling really well at the moment, it would be foolish to constantly think about unpleasant complaints. Instead of saying “now I have a headache again” or “this cold won’t stop”, you should rather think that you have achieved your goal.

Denk aan: “My head is already a little better” or “the cough is already going away”. With this mental training you support your body in its self-healing processes and you recover much faster. Feel free to try the technique.

Je moet ook negatieve denkpatronen onderbreken om je gedachten te helpen controleren en onmiddellijk te ontspannen.

You can use this mental training whenever you feel stressed:

   • Inhale and exhale slowly
   • Let your shoulders sink in
   • Continue to breathe calmly and observe your thoughts
   • Say a loud “stop” when you notice a negative thought
   • Inhale and exhale again, then complete the exercise

It is also important to visualize your goals. Let’s say you have a problem. You may want to lose weight or quit smoking. There is also an effective method that comes from mental training: just imagine that your problem is solved. This is easy to do with the mirror technique:

Sit down and relax with your eyes closed. Now create a mirror with a black frame in front of your eyes. In the mirror, see the unloved image of your problem, such as your fat pads or the way you cough in the morning with a cigarette in your hand. Don’t want that anymore? Then break the mirror in your imagination with the image you don’t want to see anymore.

Now create a mirror with a white frame in which you can see yourself thin and slender or breathe without any problems. Repeat the visualisation exercise daily for a week. But be careful: you can only view the black mirror once. From the second exercise onwards, you will work exclusively with the image of the final solution you are looking for. You will be surprised what happens after this week.

 

Vorig artikelNaar gezonde voeding
Volgend artikelZijn natuurlijke angstaanvallen het beste voor u?